BigEasy
Privat | Företag
Veta mer

Vanliga frågor privat

Frågor om våra förrådstjänster

Att bli kund

Hos Big Easy Self Storage kan du hyra förråd i storlekarna 1 – 100 kvm.

Du har tillgång till ditt förråd alla dagar i veckan mellan 05:30 och 23:00. Tänk på att du måste ha lämnat området innan 23:00 då hela anläggningen låses och larmas automatiskt. 

Spånga: Fagerstagatan 29

Älvsjö: Varuvägen 15

Sätra: Stensätravägen 6

Det är ingen startavgift när man hyr förråd hos oss. Det man betalar vid bokningen är hyran för den första månaden plus eventuell försäkring. 

Det är inte heller någon bindningstid utan förråden hyrs per kalendermånad och sägs upp senast den 15:e för att avslutas till den sista samma månad. 

Du kan hyra ett förråd genom att boka och betala direkt på vår hemsida. 

Självklart är du även välkommen att besöka våra anläggningar innan du bestämmer dig och skriver ett avtal. 

Du är välkommen att boka tid för att möta upp vår personal på våra olika anläggningar. Det är bara att du mailar oss i förväg så att kan vi säkert hitta en dag och tid som passar även dig! 

Förråd / På plats

Vi har ingen bindningstid. Våra förråd hyrs kalendermånadsvis, med undantag för den första perioden då man betalar per dag. Man har möjlighet att säga upp sitt förråd till slutet av varje kalendermånad, uppsägning ska då vara oss tillhanda senast den 15:e i samma månad. Flexibel magasinering helt enkelt!

Alla våra förråd har 2,5 meter i takhöjd, utom de på övervåningen i Spånga som har c:a 2,1 meter samt de större lokalerna på bottenplan i Sätra som har c:a 3,5 meter i takhöjd.

Absolut, när ni kommer till oss med era saker så hjälper vi er att göra en ny bedömning och välja en lämplig storlek, oavsett vilken storlek ni har bokat. Bytet sker naturligtvis helt utan kostnad och du betalar endast för det förråd du faktiskt hyr!

Självklart går det bra att byta förråd när som helst. Skulle du behöva ett större eller mindre förråd behöver du bara prata med oss så löser vi ett nytt förråd åt dig. Bytet sker precis som på frågan ovan utan kostnad och nästa faktura justeras till det nya förrådets pris!

Endast du som hyr förrådet har tillgång till det. Förrådet låser du med eget hänglås och nyckel som du tar med hemifrån eller så kan du köpa ett hos oss.

05:30-23:00 varje dag, året om. Ni kommer in genom att använda er accessbricka eller kod. Mellan 23:00 och 05:30 är anläggningen larmad och kan ej besökas. Tänk på att även grindarna låser sig vid 23:00 så lämna i god tid!

Vi erbjuder godsförsäkring från 39 kr/månad. I vissa fall kan kunder använda egen försäkring, t ex hemförsäkring med eventuellt tillägg. Det åligger det kunden att ha egendomen försäkrad till dess fulla värde. 

Det är förbjudet att förvara gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet, t ex vätskor och gaser, explosivt, brand- miljö- eller hälsofarligt gods. Det är också förbjudet att förvara gods av stort värde, t ex kontanter, smycken eller dyrbar konst. Även stöldgods och illegala substanser är förbjudet att förvara. Se våra allmänna bestämmelser för detaljerad information.

Ja självklart! Vagnarna är till för att kunder ska få det lättare att lasta in och ut saker ur sina förråd. Tänk på att vagnarna ska ställas tillbaka vid ingången när du är färdig. Skulle vi upptäcka att ni lämnat en vagn i ert förråd kan en avgift tas ut. PS: Tänk på att vi kan se på övervakningsfilmen vart vagnarna tagit vägen!

Företag

Självklart kan även företag hyra förråd. Många av våra kringtjänster är unikt anpassade just för företag, t ex godsmottagning och avisering. 

För momsregistrerade företag som brukar förråd stadigvarande tillkommer moms på hyran. 

Självklart  kan vi göra det. Vi erbjuder godsmottagning samt leverans in i förrådet till väldigt fördelaktiga priser. Detta inkluderar avisering enligt överenskommelse. 

Vår personal på plats kan även hjälpa till med att ta fram gods för utleverans alt. att ni själva ställer fram godset på våra anvisade platser och vår personal ser till att rätt logistikbolag hämtar rätt gods.

För denna typ av handpåläggning debiterar vi påbörjade kvartar till ett timpris av 280 kr/h (exkl. moms). Leverans av upp till 2 pallar brukar hinnas med på 15 min. 

Självklart kan vi göra det. Ta kontakt med din lokala Store manager så kan de enkelt förklara både hur det fungerar på din anläggning samt pris. 

Villkor / Försäkring

I samband med bokning av förråd betalar ni hyra för resterande del av innevarande kalendermånad från inflyttningsdatum. Om ni t ex flyttar in i förrådet den 16:e mars betalar ni för 16-31 mars i samband med bokning.

Förråden betalas månadsvis i förskott, som standard med autogiro ett par dagar innan varje månadsskifte. Ni kan även välja faktura via brev (45 kr) eller e-post (45 kr). Fakturor kommer då i mitten av månaden och förfaller på 10 dagar. Sedvanlig påminnelseavgift debiteras vid sen betalning.

Alla våra anläggningar har larm med utryckning och videoövervakning 24 timmar om dygnet.

Inga skadedjur förekommer naturligt på anläggningen, och för att hålla det så är det viktigt att alla kunder kontrollerar sitt gods för skadedjur inför inflyttning till magasinering. Medförs skadedjur kan kunden bli ansvarig för sanering. Givetvis har vi löpande skadedjursbevakning. Fråga oss om ni behöver hjälp!

o Kontrollera mattor och textilier

o Kontrollera gods som stått i förvaring, t ex på vind eller i källare, även gods i stängda kartonger

o Plasta in alla mattor och gärna möbler med textil

o Prata med oss för att boka in en lättare skadedjurskontroll helt gratis, eller andra tips!

Den person som står på förrådets avtal kan under kontorets öppettider och mot uppvisande av legitimation få köpa en ny blipp (100 kr) eller få reda på vilken accesskod man har. Har man tappat bort nyckeln till sitt förråd så kan vi forcera låset åt er.

Du hyr ditt förråd i hela kalendermånader. För att säga upp ditt förråd behöver du bara fylla i formuläret på hemsidan, finns i sidfoten.


Glöm inte att sista dag för att säga upp förrådet till den sista varje månad är den 15:e samma månad! En uppsägning som kommer in efter den 15:e är till den sista kommande månad.

Vi har inga vanliga öppettider utan behöver du träffa oss på plats så boka en tid!