BigEasy
Privat | Företag

Allmänna villkor

Här finns all nödvändig information kring våra villkor för förvaring samt försäkring. 

Priser försäkring

(godsvärde och premie)

Som kund hos Big Easy Self Storage åligger det Er att ha ert gods försäkrat. Sannolikheten att Er hemförsäkring täcker gods på annan plats är väldigt låg, och ofta täcks då inte t ex översvämning och skadedjur. Kolla gärna med ert försäkringsbolag! Vi erbjuder genom försäkringsmäklaren Reason Global Insurance med försäkringsgivaren Certain Underwriters at Lloyd´s en specialanpassad godsförsäkring för self storage.

Hos Big Easy bjuder vi på försäkringen för ett godsvärde upp till 5 000 kr per kund! Om ni önskar ett högre värde försäkrat gäller prislista enligt nedan.