BigEasy
Privat | Företag

Integritetspolicy

1) Inledning

Denna sekretesspolicy gäller för Big Easy Self Storage AB och förklarar varför vi samlar information om dig, hur vi använder den här informationen och hur vi tar hänsyn till dig. Big Easy Self Storage AB verkställande direktör är ansvarig för dina personuppgifter. Big Easy Self Storage AB är hängiven att skydda din integritet i bästa möjliga mån. Denna policy hjälper dig att förstå vilken information som Big Easy Self Storage AB samlar och hur det används. Genom att acceptera denna sekretesspolicy på webbplatsen i sammanband med ett köp eller när du lämnar in dina personuppgifter så godkänner du hanteringen av din personliga information enligt det som står i detta dokument.

2) Rättsliga grunden

Personlig information som kan kopplas till en identifierbar individ. Det kan t.ex. vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress eller inköps- och servicehistorik. All behandling av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring och utlämning omfattas av särskilda regler, inklusive personuppgiftslagen. Det är den verkställande direktören som ansvarar för behandling en enligt lagen. Datainspektionen övervakar att lagen respekteras. Big Easy Self Storage AB grund för behandling av personlig information kommer att skifta. men enligt 8 § a och b i personuppgiftslagen kvarstår det att den registrerade ska ge samtycke eftersom det är lagstadgen. Det kan vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att kunna uppfylla ett avtal med den registrerade eller att uppfylla en laglig skyldighet. Samtycke till behandling av personuppgifter kan återkallas när som helst enligt artikel 13.2 c i GDPR.

Big Easy Self Storage hanterar i de flesta fall personuppgifter på underlag och samtycke. I vissa fall behandlar vi personuppgifter på ett befogat intresse. Vi utför då alltid en ”legitim intresse värdering”.

Det är den svenska personuppgiftslagen som gäller för vår handläggning av personuppgifter.

3) Vilken typ av information samlar vi in?

För att kunna leverera så bra tjänster som möjligt så behöver vi samla in information om dig. Nedan finns en översikt hur vi vanligtvis samlar in information och vilken information som är normal.

A)Information du lämnar till oss
När du registrerar dig på vår hemsida måste förse oss med information som sedan lagras, till exempel namn, e-postadress och mobilnummer etc. Vi kommer också att lagra information när du kontaktar oss senare, till exempel förfrågningar hos en av våra avdelningar. När du kontaktar oss via telefon, chatt, e-post eller via andra digitala kanaler. Informationen du förser oss kan också utökas med hjälp av hjälptjänster, inköpshistoriken eller sociala medier som du ger oss tillgång till. Det är frivilligt för dig att lämna din personliga information till oss.

B)Information vi får genom våra tjänster
När du använder dig av våra tjänster, registrerar vi vilka tjänster du brukar och hur använder dig av dom. Vi samlar bland annat information om:
i) Din enhet och internetanslutning
Vi kan registrera information om enheten du använder. T.ex. Mobilleverantör, PC och operativsystem. Vi kan också samla information om anslutning till våra tjänster, t.ex. IP –adresser, nätverks-id eller webbkakor.
iii) Användning av tjänster och inköp: Vi registrerar information om din användning av tjänster och inköp du gör, vilken sida du använder dig av, när du är inne på sidan, vilka funktioner du använder dig av samt hur du eventuellt har handlat.
iii)Information om position: VI kan också registrerar din geografiska position när du använder våra tjänster eller handlar i vår nätbutik genom data från köp du gör.

 1. C) Information vi får från andra källor
  Vi samarbetar även med tredjeparter (T.ex. affärspartners, underleverantörer av tekniska tjänster, betalningstjänster, annonsnätverk, analysföretag, sökmotortjänster och kreditinstitut.) och kan få information från dessa parter. I enlighet med våra användarvillkor så tar vi kreditkontroller på alla nya hyresgäster och eventuella andra betalningar.

D)Webbkakor och annat innehåll som lagras lokalt
När du är inne på vår hemsida eller andra tjänster så lagras webbkakor samt annan data som sedan kan läsas, av oss.

4) Vad används information till?

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

 1. B) Att leverera och förbättra våra tjänster.
  Vi använder personlig information för att leverera våra tjänster. VI behöver T.ex. Personliga uppgifter för att kunna kontakta dig och så att du kan betala för de tjänster/varor vi erbjuder. Ifall du kontaktar oss genom vår kundtjänst, beroende på vad för fråga det gäller samt hur du valt att kontakta oss(telefon, E-post och chatten) kan vi behöva veta vem du är samt vilken produkt du har köpt. Den information vi samlar in används för att hjälpa dig.

Vi använder även personlig information för att säkerhetsställa den bästa möjliga användarupplevelsen för dig. Bland annat genom att anpassa innehållet på din skärm för att göra sidan så snabb som möjligt.

C) Anpassar våra tjänster för att ge relevant marknadsföring
Vi anpassar våra tjänster för att ge dig rekommendationer samt relevant marknadsföring som är relevant för dig. Detta baseras utifrån ditt beteende på vår sida. Till exempel baseras det utifrån de annonser du klickar på, artiklar du har läst eller de produkter du köpt. Det kan även vara anpassat utifrån de användare som har liknande mönster som du. Vi kan komma att komma att skicka ut erbjudanden via e-post baserat på tidigare besök på hemsidan. 

 1. D) Förbättra vår digitala kommunikation samt reklam
  Vi använder din personliga information för att förbättra vår annonsering. Genom att skapa en profil med oss godkänner du målriktad annonsering genom riktade annonseringar på sociala medier där dina personuppgifter används.

E)Att förbereda statistik och förstå marknadstrender
VI förbereder statistik och kartlägger marknadsutveckling. VI gör detta för att förbättra och vidareutveckla våra produkter samt tjänster. Så länge det är praktiskt försöker vi att göra det med anonym information, på så sätt hålls du anonym.

 1. F) För att förhindra missbruk av våra tjänster
  Vi använder personliginformation för att förhindra missbruk av våra tjänster. Missbruk kan vara ett försök att logga in på någon annans konto, försök till bedrägeri, spam, hot, skadliga och andra handlingar som är förbjudna enlig svensk lag.

5) Vem behandlar din information? (databehandlare)

Vi har ingått datahanteringsavtal med flera företag som hanterar informationen åt oss. Dessa företag lämnar inte ut information till tredje parter. Följande företag är viktiga att veta om utanför Big Easy Self Storage.

Stripe – Betalningskort
Google – Anonymt och sammanlagd användarinformation för användning av våra digitala tjänster.

6) Säkerhet för din personliga information

Vi lovar att skydda den information vi samlar in. Vi upprätthåller tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som utformas för att skydda den personliga information du tillhandahåller oss eller som vi samlar in. Detta skyddar mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, förändring, åtkomst eller delning. Vi använder SSL-kryptering för våra webbplatser som vi använder för att överföra personlig information.

Big Easy Self Storage lagrar endast personlig information så länge det är nödvändigt om inte tillämplig lag kräver något annat. Vi vidtar de åtgärder som behövs för att förstöra information när vi inte är i behov av den informationen längre, eller ifall denna information inte alls behövs.

7) Makulering av information

Big Easy Self Storage makulerar din information i enlighet med lagens krav. Information kring inköp kommer som regel att raderas när det inte längre är nödvändigt att lagra information för att svara på kundförfrågningar eller klagomål, även ifall vi inte behöva uppfylla andra legitima syften. Redovisningslagstiftningen och annan lagstiftning kan i vissa fal kräva att vi förvarar vissa typer av information under en längre tid. Istället för att makulera personlig information kan det vissa fall vara lämpligt att anonymisera din personliga information. Anonymisering innebär att alla identifierande attribut tas bort ifrån databasen där den hålls.

8) Överföring av personlig information till utlandet

 1. A) Inom EU/EES
  Din personliga information kan överföras till utlandet. Överföringen av personlig information inom EU/ESS-området kan vara gratis i enlighet med privatlivslagstiftning.
 2. B) Utanför EU / EES
  Om vi överför personlig information utanför EU / EES-området kommer vi att se till att överföringen överensstämmer med gällande lagstiftning. Det innebär att vi kommer att få ditt samtycke att genomföra överföringen eller använda andra processer för att göra det enligt laglig överföring.

9) Dina rättigheter

Här kan du se vilka rättigheter du har och vad du kan ändra på genom att kontakta oss.

Återkallande:
Ifall du har gett samtycke att få förfrågningar gällande erbjudande på våra varor och tjänster så kan du återkalla detta samtycke när som helst. Du kan återkalla samtycket genom vår kundtjänst.

Du har rätt att begära tillgång till din personlig information i enlighet med avsnitt 18 i personuppgiftslagen samt GDPR punkt 15.

Begär justering eller makulera information:
Du kan be oss justera felaktig information vi har om dig eller be oss radera personlig information. Vi kommer gå med på er begäran så långt vi kan gällande justeringar eller makuleringar. Vi kan inte göra det ifall de finns allvarliga skäl till att behålla information, T.ex. måste vi lagra information för dokumentation.

Rätt till dataöverföring:
Ifall du behöver ta över din information till ett annat företag så kan det göras genom något som kallas för dataportabilitet. Ifall det är tekniskt möjligt kan du kräva av oss som är ansvarig att överföra informationen till den nya verksamheten. Information skall vara i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Dessa regler följer artikel 20 i GDPR.

Rätt att överklaga:
Du har rätt at överklaga till en tillsynmyndighet i enlighet med GDPR artikel 13.2 bokstav d.

I vissa fall har du har också rätt att begränsa hanteringen av din information enligt GDPR artikel 18.

10) Vem har tillgång till din personliga information?

I vissa fall kan andra företag få tillgång till din personliga information.

Övriga parter i koncernen:
Personlig information kommer att delas inom koncernen samt i vissa fall kommer vi att behöva dela information med andra parter i koncern. T:ex: Inom kundtjänsten. Den information vi delar med oss kommer inte att användas i andra fall än det som nämns i avsnitt 4.

Försäkringsbolag:
Ifall du har valt att använda dig av den försäkringstjänst vi har så kan vi ge försäkringsbolaget personlig information gällande dig på deras begäran. Detta sker generellt i händelse av en skada. Big Easy Self Storage har ett samarbete med försäkringsbolaget Reason Global, som kan offentliggöra information till tredje part ansvarig för eventuell skadehantering.

Offentlig myndighet:
Din personliga information får i särskilda fall lämnas till den berörda offentliga myndighet. Denna skyldighet kommer endast att ske ifall vi blir tvungna enigt lag och förordningar.

På vår hemsida kan du välja att använda vissa funktioner som du kan komma åt via andra företag eller samarbetspartners. Dessa funktioner, inklusive social nätverk och geografiska verktyg, drivs av tredje parter. Detta skall vara tydligt markerat. Dessa tredje parter får använda eller dela personlig information enligt deras sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du läser genom deras sekretesspolicy ifall du använder dessa funktioner.

11) Användning av cookies och liknande

Vi använder så kallade cookies på vår hemsida och detta är för att förbättra användarupplevelsen. En cookie är en textfil som integrerar med en hemsida och läggs i webbläsarens interna minne. Du har möjlighet att förhindra placeringar av cookies på din webbläsare. De flesta webbläsare har en inställning där du kan välja ifall cookies skall finnas eller inte. Nackdelen med att inaktivera cookies är att webbplatsen inte fungerar optimalt, då cookies är till för att göra funktionalitet bättre. T.ex. webbplatsen kan komma ihåg det du lagt i din kundvagn när du gör ett inköp.

Vi använder även andra verktyg för att samla in information om din IP-adress. T.ex. vilken webbläsare du använder, bredbandsleverantör, datum samt tid och operativsystem. Denna information används för att analysera trender så vi kan göra vår webplats mer användarvänlig. För en komplett lista över de cookies vi använder så följer du den här länken.

12) Externa länkar

Webbplatsen kan från och till ha länkar till externa webbsidor. Vi är inte ansvariga för deras integritets- eller innehållspolicys.

13) Speciellt angående marknadsföring av SMS och E-post

Marknadsföring genom E-post och SMS vilket inkluderar nyhetsbrev, tjänster, erbjudanden, kampanjer och evenemang från oss eller våra partners. Vi skickar endast sådan marknadsföring ifall du har gett samtycke till det. Dina personliga uppgifter kan även användas för att anpassa denna kommunikation. Du kan smidigt och lätt säga upp dessa SMS samt E-post genom att trycka på unsubscribe-funktionen i E-post eller SMS.

14) Övervakningskameror

Big Easy Self Storage har övervakningskameror på samtliga anläggningar. Alla inspelningar sparas i upp till 90 dagar då det ska finnas sparad i tillräckligt lång tid ifall ett ärende med polisen skall ske.

15) Åtkomstsystem

På våra anläggningar har vi ett åtkomstsystem, när du använder din personliga kod för få tillgång till anläggningen genom våra koddosor så loggas detta.

16) E-post och telefon

Big Easy Self Storage använder telefon och E-post som ett dagligt medium för att nå ut till våra kunder och ge den service vi ska tillgodose. Relevant information som kommer ifrån E-post eller över telefon kommer att registreras. Big Easy Self Storage anställda använder E-post dagligen internt och externa kontakter. Samtliga ansvarar för att radera meddelanden som inte är relevanta längre. Årligen skall inkorgen granskas och onödigt innehåll som inte är väsentligt skall raderas. Vid uppsägning kommer din E-posten att raderas, men de relevanta e-post meddelandena kommer att sparas tills
det inte längre är nödvändigt.

17) Legitim bedömning av intresse

I de fall du kontaktar oss av intresse om att veta mer om våra tjänster så kommer vi att utföra en ”Legitim Interest Assesment” (LIV). Därefter baserar vi det på detta omdöme och utifrån det så avgörs det ifall en vidare dialog kommer att hållas i de kanaler du valt att vilja bli kontaktat på.

18) Medarbetarinformation

Big Easy Self Storage hanterar information gällande sina anställda då denna information används till administrativa frågor T.ex. lönehantering. Den verkställande direktören ansvarar att den personligagrundlagen för personlig information hålls inom rätta ramar. Den nödvändiga information som hanteras är lönefrågor, tidsregistrering, skattemyndighet, skattesats och fackligt medlemskap. Resterande information som behålls är gällande den anställdes uppgifter som är relaterad till hens arbetsinstruktioner och den organisation hen jobbar för. Dessutom registreras information gällande den anställdes passeringar genom anläggningarna samt vad för information som den anställde tar del av genom våra administrativa program. Information lämnas endast i samband med lönebetalning ar och andra lagstadgade leveranser. Radering av personuppgifter följer bokföringslagen och arkivlagen. Information om namn, position och arbetsområde anses vara offentlig information och kan därför publiceras på företagets hemsida. Alla jobbansökningar lagras i vårt elektroniska arkiv och stryks direkt efter ansökningsperioden är över eller senast inom ett år.