Priser Försäkring

Som kund hos Big Easy Self Storage åligger det Er att ha ert gods försäkrat. Sannolikheten att Er hemförsäkring täcker gods på annan plats är väldigt låg, och ofta täcks då inte t ex översvämning och skadedjur. Kolla gärna med ert försäkringsbolag! Vi erbjuder genom försäkringsmäklaren Reason Global Insurance med försäkringsgivaren Certain Underwriters at Lloyd´s en specialanpassad godsförsäkring för self storage.

Hos Big Easy bjuder vi på försäkringen för ett godsvärde upp till 5 000 kr per kund! Om ni önskar ett högre värde försäkrat gäller prislista enligt nedan.

Godsvärde Pris per månad
5 000 0:-
10 000 29:-
20 000 39:-
30 000 49:-
50 000 59:-
75 000 79:-
100 000 89:-
150 000 119:-
200 000 139:-
250 000 159:-
300 000 199:-
400 000 249:-
500 000 299:-
Godsvärde Pris per månad
5 000 0:-
10 000 29:-
20 000 39:-
30 000 49:-
50 000 59:-
75 000 79:-
100 000 89:-
150 000 119:-
200 000 139:-
250 000 159:-
300 000 199:-
400 000 249:-
500 000 299:-