Priser Försäkring

Som kund hos Big Easy Self Storage åligger det Er att ha ert gods försäkrat. Sannolikheten att Er hemförsäkring täcker gods på annan plats är väldigt låg, och ofta täcks då inte t ex översvämning och skadedjur. Kolla gärna med ert försäkringsbolag! Vi erbjuder genom försäkringsmäklaren Reason Global Insurance med försäkringsgivaren Certain Underwriters at Lloyd´s en specialanpassad godsförsäkring för self storage.

Hos Big Easy bjuder vi på försäkringen för ett godsvärde upp till 10 000 kr per kund! Om ni önskar ett högre värde försäkrat gäller prislista enligt nedan.

Godsvärde Pris per månad
10 000 0:-
20 000 15:-
30 000 25:-
45 000 35:-
60 000 45:-
75 000 55:-
100 000 65:-
150 000 85:-
200 000 105:-
250 000 125:-
300 000 145:-
400 000 195:-
500 000 245:-
Godsvärde Pris per månad
10 000 0:-
20 000 15:-
30 000 25:-
45 000 35:-
60 000 45:-
75 000 55:-
100 000 65:-
150 000 85:-
200 000 105:-
250 000 125:-
300 000 145:-
400 000 195:-
500 000 245:-