Priser Försäkring

Som kund hos Big Easy Self Storage åligger det Er att ha ert gods försäkrat. Sannolikheten att Er hemförsäkring täcker gods på annan plats är väldigt låg, och ofta täcks då inte t ex översvämning och skadedjur. Kolla gärna med ert försäkringsbolag! Vi erbjuder genom försäkringsmäklaren Reason Global Insurance med försäkringsgivaren Certain Underwriters at Lloyd´s en specialanpassad godsförsäkring för self storage.

Hos Big Easy bjuder vi på försäkringen för ett godsvärde upp till 5 000 kr per kund! Om ni önskar ett högre värde försäkrat gäller prislista enligt nedan.

Godsvärde Pris per månad
5 000 0:-
10 000 39:-
20 000 59:-
30 000 69:-
50 000 79:-
75 000 89:-
100 000 109:-
150 000 135:-
200 000 179:-
250 000 229:-
300 000 269:-
400 000 359:-
500 000 449:-
Godsvärde Pris per månad
5 000 0:-
10 000 39:-
20 000 59:-
30 000 69:-
50 000 79:-
75 000 89:-
100 000 109:-
150 000 135:-
200 000 179:-
250 000 229:-
300 000 269:-
400 000 359:-
500 000 449:-